Výrobné zariadenia na mieru

Martin Fraňo Z našej firmy

Ponúkame dodávku výrobných zariadení na mieru pre našich klientov. Naša firma má k dispozícii aj konštruktérske kapacity, ktoré spolupracujú najmä pri technickej príprave zákaziek, transformácii formátov výkresov, konzultáciách so zákazníkmi, rozkresľovaní detailov, úprave dokumentácie pre špeciálne požiadavky zákazníkov a pre technologické možnosti výroby, optimalizácii kusovníkov, príprave výrobnej dokumentácie, návrhu kompletných zariadení.