Spontania Standard - Base 1


Spontania Standard - Base 1

Presuňte svoje technológie na Spontania Cloud a implementujte softvér Spontania Cloud vo svojom vlastnom dátovom centre. Povoľte  desiatkam až tisícom svojich užívateľov spolupracovať v reálnom čase, zdieľanie vysoko kvalitného audia, videa a dát na akomkoľvek zariadení, ktoré si vyberiete, od mobilných telefónov až po štandardné skupinové systémy. Spontania  je najsilnejšia cloud služba, zjednotením všetkých výhod vizuálnej spolupráce na akomkoľvek zariadení, odstránila prekážky v zložitých a drahých zariadeniach.Vybrať  si môžete medzi „verejným“ Public  cloud, „privátnym“ Private  cloud a riešením „na mieru“  on - premise, ktoré nahradia potrebu drahej infraštruktúry. V kombinácii s našimi špičkovými produktmi v hlasových riešeniach a videokonferenciách  vedie na trhu v škálovateľnosti, návratnosti investícií, funkčnosti a kvalite .Spontania cloud službu je možné zákazníkom nasadiť  bez akejkoľvek drahej infraštruktúry. To tiež umožňuje poskytovateľom služieb a partnerom rozšíriť svoju ponuku o nasadenie tejto technológie do svojej vlastnej siete.

 • Možnosť vytvorenia 5 miestností pre komunikáciu
 • Licencia na 1 rok
 • Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady , vyhnete  sa kapitálovým výdavkom, drahej infraštruktúre a nákupu koncových bodov
 • BYOD friendly, používatelia sa môžu pripojiť  z viacerých zariadení - počítače , vreckové počítače a Notebooky , mobilné  telefóny , softvérové telefóny , a to aj staršie konferenčné video systémy
 • Kompatibilná s existujúcou IT a komunikačným prostredím , vrátane videokonferenčných  zariadení , PSTN / iPBX , overovanie adresárov , plánovacích nástrojov
 • Light network footprint - optimalizuje spotrebu šírky pásma , tak poskytuje  najlepšie možné spojenie v reálnom čase  pre kvalitu videokonferencie , dynamicky sa prispôsobí na šírku pásma a zariadení každého účastníka
 • Firewall, proxy server a NAT friendly nastavenie pomocou štandardného komunikačného portu, žiadne ďalšie požiadavky na konfiguráciu firewall
 • Jednoduchá inštalácia, nasadenie a správa - backend webové rozhranie minimalizuje zložité  administratívne úkony
 • Jednoduché použitie , intuitívne možnosti prispôsobenia  užívateľského rozhrania pre audio a video nastavenia
 • Vysoko bezpečný aj pre  dôverné video - stretnutia , plne v súlade s bezpečnostnými podmienkami a požiadavkami
 • Kompatibilný s komunikáciou Enabled Business Process ( CEBP )

CO1701

Cena produktu Spontania Standard - Base 1 je dostupná na vyžiadanie.

Vyžiadať cenu produktu